Evenimente

ANUNȚ - AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI
ANUNȚ - AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

Conform Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, compartimentul de Asistență Socială al comunei Sânpaul preia actele necesare la întocmirea dosarelor pentru ajutorul de încălzire a locuinței în sezonul rece( noiembrie 2021 – martie 2022).

Pentru a beneficia de acest ajutor solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să dețină o singură locuință; - terenul intravilan deținut să nu depășască 2000 m2; - să dețină un singur autoturism și să aibă o vechime de peste 10 ani; - să nu dețină mașină autoutilitară, tractor cu remorcă, combină agricolă, presă de ulei, moară de cereale, gatăr; - să nu dețină depozit bancar cu valoare de peste 3000 lei, suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare de producție netă depășește suma de 1000 euro pentru o persoană singură, respectiv 2500 euro pentru o familie; - venitul pe membru de familie, să nu depășască  suma de 1386 lei, iar venitul persoanelor singure să nu depășască suma de 2053 lei.

Deținerea unuia din bunurile menționate conduce la excluderea de la ajutorul pentru încălzirea locuinței.

Acte necesare:

- cerere și declarație pe propria răspundere(model găsit la compartimentul Asistență Socială); - acte de identificare(carte de identitate, buletin, certificate de naștere); - acte privind veniturile realizate de toți membrii familiei(adeverință de venit eliberată de angajator, adeverință de la administrația financiară, mandate poștale, adeverință instituție de învățământ pentru elevi și studenți, cu excepția burselor de studiu, burselor sociale și „bani de liceu”.

Actele se vor depune zilnic la sediul primăriei Sânpaul, Compartiment Asistență Socială, cu respectarea masurilor de distantare socială și prevenire a răspandirii Coronavirus SARS-CoV-2.

Primăria Sânpaul


ANUNȚ-ANAF
ANUNȚ-ANAF

ANUNȚ VÂNZARE LA LICITAȚIE TEREN TOPA-MICĂ.

Citește anunțul aici


Anunț-APIA
Anunț-APIA

Miercuri 29.09.2021, de la ora 8, fermierii care nu au fost la APIA Cluj să semneze declarația pentru subvenție pe anul 2021, sunt invitați la sediul primăriei Sânpaul, unde un reprezentant APIA îi va aștepta să semneze aceste declarații.


Anunț de licitație pentru vânzare lemne - a 2-a licitație
Anunț de licitație pentru vânzare lemne - a 2-a licitație

ACTUALIZARE: procesul-verbal de preselecție din 28.09.2021

Primăria Sânpaul organizează în data de 04 octombrie 2021, ora 1200, a 2-a licitație deschisă, cu strigare, cu preselecție, pentru vânzarea unei cantități de 429,22 mc de lemn, conform actului de punere în valoare anexat. Prețul de pornire este de 112 lei/mc, pasul de 5 lei/mc iar garanția de participare este de 2404 lei. Preselecția se face în data de 28 septembrie ora 1200, documentele putând fi depuse până la data de 28 septembrie 2021 ora 1100. Informații suplimentare se găsesc în documentele atașate prezentului anunț, la sediul primăriei - compartimentul achiziții - tel. 0752249141.

Vă așteptăm cu drag!

Anunț de licitație (fișier Adobe PDF)
Instrucțiuni pentru ofertanți
Caiet de sarcini
Act de punere în valoare
Formulare (fișier editabil MS Word)
Proces-verbal de preselecție

 


Anunț - Agenția pentru Protecția Mediului
Anunț - Agenția pentru Protecția Mediului

Vă informăm că din data de 3 august 2021 a intrat în vigoare Ordinul comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, precum și a Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole.

În conformitate cu prevederile HG nr. 964/2000, modificat prin HG nr. 587/2021, de la intrarea în vigoare a Ordinului, prevederile Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole devin obligatorii pentru toți fermierii care dețin sau administrează exploatații agricole și pentru autoritățile administrației publice locale ale localităților pe teritoriul cărora există exploatații agricole, în timp ce Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole conține, în plus, recomandări valoroase pentru fermieri.

Documentele menționate pot fi consultate la adresa:

https://apanoastra.ro/programul-de-actiune-pentru-protectia-apelor-impotriva-poluarii-cu-nitrati-proveniti-din-surse-agricole


Hotărâri Consiliul Local

Proiecte de hotărâri