Evenimente

Anunț de licitație pentru vânzare lemne - a 2-a licitație
Anunț de licitație pentru vânzare lemne - a 2-a licitație

Primăria Sânpaul organizează în data de 04 octombrie 2021, ora 1200, a 2-a licitație deschisă, cu strigare, cu preselecție, pentru vânzarea unei cantități de 429,22 mc de lemn, conform actului de punere în valoare anexat. Prețul de pornire este de 112 lei/mc, pasul de 5 lei/mc iar garanția de participare este de 2404 lei. Preselecția se face în data de 28 septembrie ora 1200, documentele putând fi depuse până la data de 28 septembrie 2021 ora 1100. Informații suplimentare se găsesc în documentele atașate prezentului anunț, la sediul primăriei - compartimentul achiziții - tel. 0752249141.

Vă așteptăm cu drag!

Anunț de licitație (fișier Adobe PDF)
Instrucțiuni pentru ofertanți
Caiet de sarcini
Act de punere în valoare
Formulare (fișier editabil MS Word)

 


Anunț - Agenția pentru Protecția Mediului
Anunț - Agenția pentru Protecția Mediului

Vă informăm că din data de 3 august 2021 a intrat în vigoare Ordinul comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, precum și a Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole.

În conformitate cu prevederile HG nr. 964/2000, modificat prin HG nr. 587/2021, de la intrarea în vigoare a Ordinului, prevederile Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole devin obligatorii pentru toți fermierii care dețin sau administrează exploatații agricole și pentru autoritățile administrației publice locale ale localităților pe teritoriul cărora există exploatații agricole, în timp ce Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole conține, în plus, recomandări valoroase pentru fermieri.

Documentele menționate pot fi consultate la adresa:

https://apanoastra.ro/programul-de-actiune-pentru-protectia-apelor-impotriva-poluarii-cu-nitrati-proveniti-din-surse-agricole


Anunț închiriere imobile
Anunț închiriere imobile

Primăria Comunei Sânpaul organizează în data de 29.09.2021, ora 1200, licitație pentru închirierea mai multor imobile:

- grajdul nr. 3 în suprafață de 798 mp din localitatea Berindu, la nr. 13, cu teren aferent comun cu celelalte 3 grajduri;

- magazie în suprafață de 168 mp cu teren aferent de 1000 mp situat în localitatea Mihăiești nr. 87A;

- telecentru în suprafață de 30 mp cu teren aferent comun cu Școala Berindu, situat în localitatea Berindu nr. 56 (clădirea școlii).

Detalii suplimentare se regăsesc în documentele de mai jos sau la biroul achiziții al Primăriei Sânpaul.

Anunțul de licitație
Caietul de sarcini
Model de contract
Formulare editabile

 


Anunț - întreruperi curent
Anunț - întreruperi curent

Conform saitului electrica: distribuție-energie.ro, unde sunt publicate întreruperile de curent, satele Berindu și Topa Mică din comuna Sânpaul sunt trecute pentru întrerupere curent în data de 02.09.2021 între orele 09 – 14. Pe acest sait se poate verifica periodic dacă sunt întreruperi, căutând Localitatea: Sinpaul, Județ: Cluj, Tip intrerupere: Planificate azi + 15 zile.

https://www.distributie-energie.ro/suport/intreruperi/


Anunț vânzare lemne
Anunț vânzare lemne

Primăria Comunei Sânpaul organizează în data de 15 septembrie, ora 1200, licitație deschisă cu strigare pentru vânzarea a 429,22 mc de lemn pe picior aflat pe culoarul autostrăzii transilvania. Informații despre licitație se pot găsi în documentele atașate sau la sediul primăriei, compartimentul achiziții. Vă așteptăm cu drag.

Anunțul licitației
Instrucțiuni pentru ofertanți
Caiet de sarcini
Formulare editabile
Act de punere în valoare
Model de contract
Proces-verbal de preselectie - 09 septembrie 2021

 


Hotărâri Consiliul Local

Proiecte de hotărâri