Evenimente

Consultare privind bugetul pentru anul 2022
Consultare privind bugetul pentru anul 2022

Dată eveniment:  12.01.2022 |  Ora: 18

Stimați cetățeni, mai jos găsiți pentru consultare si informare proiectul de buget propus pentru anul 2022, precum si procesul verbal de afișare.

 Prezentarea conține și estimările inițiale ale proiectelor de buget pentru anii 2020-2021

Persoanele interesate pot depune contestații la proiectul de buget pana la date de 28 ianuarie 2022, ora 14, la registratura primăriei sau pe e-mail: primaria@sanpaulcluj.ro

 Buget 2022  PV.pdf

            Buget 2022  Propunere buget.pdf

 

         

Anunț
Anunț

Dată eveniment:  29.12.2021 |  Ora: 12

Anunț Exproprieri Autostradă
Anunț Exproprieri Autostradă

Dată eveniment:  06.12.2021 |  Ora: 08

În secțiunea Primărie - Transparență sunt publicate Listele de Exproprieri pentru Autostrada A3, din comuna Sânpaul pe Tarlale.

https://www.sanpaulcluj.ro/prim%C4%83ria-comunei-s%C3%A2npaul/17/transparen%C8%9B%C4%83/

1 Decembrie 2021
1 Decembrie 2021

Dată eveniment:  01.12.2021 |  Ora: 00:00

ANUNȚ - COLECTARE DEȘEURI ELECTROCASNICE
ANUNȚ - COLECTARE DEȘEURI ELECTROCASNICE

Dată eveniment:  26.11.2021 |  Ora: 08

Firma Union Co care reciclează deșeuri electrocasnice, va avea o campanie de reciclare în comuna Sânpaul, Vineri, 26.11.2021. Campania se va desfășura conform anunțului atașat.

Rezultatul final privind alegerea partenerului- programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor "
Rezultatul final privind alegerea partenerului- programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor "

Dată eveniment:  12.11.2021 |  Ora: 16:00

     

     Primăria comunei Sânpaul anunță rezultatul final privind alegerea partenerului, acesta rămânând Fundația World Vision România, precizând faptul ca nu a fost depusa nici  o contestație.

ANUNȚ  SELECȚIE PARTENER PROIECT FRDS
ANUNȚ SELECȚIE PARTENER PROIECT FRDS

Dată eveniment:  12.11.2021 |  Ora: 08:00

          Atașat aveți raportul privind selecția partenerului în cadrul programului ,,Dezvoltare Locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”. Vă rugăm reveniți pentru detalii suplimentare.

Anunț privind selecția partenerului (fișier adobe pdf)

 

ANUNȚ - SALUBITATE(Primit de la Comunal Eco)
ANUNȚ - SALUBITATE(Primit de la Comunal Eco)

Dată eveniment:  03.11.2021 |  Ora: 08

”BUNĂ ZIUA. AVEM O PROBLEMĂ CU MAȘINILE, ÎNCERCĂM SĂ RIDICĂM AZI(03.11.2021) DEȘEURILE DE LA COMUNA SÂNPAUL, ÎN CEL MAI RĂU CAZ LE RIDICĂM MÂINE”.

Anunț de la firma Comunal Eco
Anunț de la firma Comunal Eco

Dată eveniment:  26.10.2021 |  Ora: 08

Prin prezenta va anunțăm ca suntem în imposibilitatea de a ridica în data de 26.10.2021, deșeurile de plastic de pe Comunele Garbau și Sinpaul ,din cauza unor mașini defecte.
Ne cerem scuze pentru situația creata.

ANUNȚ - CONTINUARE CADASTRU GENERAL
ANUNȚ - CONTINUARE CADASTRU GENERAL

Dată eveniment:  27.10.2021 |  Ora: 08

Mâine 27.10.2021, se continuă măsurătorile intravilane în satul Sânpaul și satul Sumurducu.

Pentru buna desfășurare a lucrărilor vă rugăm să permiteți accesul personalului firmei pentru a efectua aceste măsurători.

Vă mulțumim.

ANUNȚ - CADASTRU GENERAL
ANUNȚ - CADASTRU GENERAL

Dată eveniment:  21.10.2021 |  Ora: 08

În perioada următoare se vor face măsurători pentru terenul intravilan, urmând apoi extravilanul, se vor măsura pe exterior toate construcțiile existente, după terminarea unui sector se va afișa la sediul primăriei Sânpaul pentru consultare cu proprietarii care vor fi chemați pentru a semna și prezenta acte care îndreptățesc proprietatea. Fiecare caz va fi discutat în parte, privind specificul lui.

Pentru buna desfășurare a lucrărilor vă rugăm să permiteți accesul personalului firmei pentru a efectua măsurătorile.

Vă mulțumim.

ANUNȚ - AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI
ANUNȚ - AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

Dată eveniment:  13.10.2021 |  Ora: 08

Conform Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, compartimentul de Asistență Socială al comunei Sânpaul preia actele necesare la întocmirea dosarelor pentru ajutorul de încălzire a locuinței în sezonul rece( noiembrie 2021 – martie 2022).

Pentru a beneficia de acest ajutor solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să dețină o singură locuință; - terenul intravilan deținut să nu depășască 2000 m2; - să dețină un singur autoturism și să aibă o vechime de peste 10 ani; - să nu dețină mașină autoutilitară, tractor cu remorcă, combină agricolă, presă de ulei, moară de cereale, gatăr; - să nu dețină depozit bancar cu valoare de peste 3000 lei, suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare de producție netă depășește suma de 1000 euro pentru o persoană singură, respectiv 2500 euro pentru o familie; - venitul pe membru de familie, să nu depășască  suma de 1386 lei, iar venitul persoanelor singure să nu depășască suma de 2053 lei.

Deținerea unuia din bunurile menționate conduce la excluderea de la ajutorul pentru încălzirea locuinței.

Acte necesare:

- cerere și declarație pe propria răspundere(model găsit la compartimentul Asistență Socială); - acte de identificare(carte de identitate, buletin, certificate de naștere); - acte privind veniturile realizate de toți membrii familiei(adeverință de venit eliberată de angajator, adeverință de la administrația financiară, mandate poștale, adeverință instituție de învățământ pentru elevi și studenți, cu excepția burselor de studiu, burselor sociale și „bani de liceu”.

Actele se vor depune zilnic la sediul primăriei Sânpaul, Compartiment Asistență Socială, cu respectarea masurilor de distantare socială și prevenire a răspandirii Coronavirus SARS-CoV-2.

Primăria Sânpaul

ANUNȚ-ANAF
ANUNȚ-ANAF

Dată eveniment:  12.10.2021 |  Ora: 12

ANUNȚ VÂNZARE LA LICITAȚIE TEREN TOPA-MICĂ.

Citește anunțul aici

Anunț-APIA
Anunț-APIA

Dată eveniment:  29.09.2021 |  Ora: 08

Miercuri 29.09.2021, de la ora 8, fermierii care nu au fost la APIA Cluj să semneze declarația pentru subvenție pe anul 2021, sunt invitați la sediul primăriei Sânpaul, unde un reprezentant APIA îi va aștepta să semneze aceste declarații.

Anunț de licitație pentru vânzare lemne - a 2-a licitație
Anunț de licitație pentru vânzare lemne - a 2-a licitație

Dată eveniment:  04 octombrie 2021 |  Ora: 12:00

ACTUALIZARE: procesul-verbal de preselecție din 28.09.2021

Primăria Sânpaul organizează în data de 04 octombrie 2021, ora 1200, a 2-a licitație deschisă, cu strigare, cu preselecție, pentru vânzarea unei cantități de 429,22 mc de lemn, conform actului de punere în valoare anexat. Prețul de pornire este de 112 lei/mc, pasul de 5 lei/mc iar garanția de participare este de 2404 lei. Preselecția se face în data de 28 septembrie ora 1200, documentele putând fi depuse până la data de 28 septembrie 2021 ora 1100. Informații suplimentare se găsesc în documentele atașate prezentului anunț, la sediul primăriei - compartimentul achiziții - tel. 0752249141.

Vă așteptăm cu drag!

Anunț de licitație (fișier Adobe PDF)
Instrucțiuni pentru ofertanți
Caiet de sarcini
Act de punere în valoare
Formulare (fișier editabil MS Word)
Proces-verbal de preselecție

 

Anunț - Agenția pentru Protecția Mediului
Anunț - Agenția pentru Protecția Mediului

Dată eveniment:  08.09.2021 |  Ora: 14,30

Vă informăm că din data de 3 august 2021 a intrat în vigoare Ordinul comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, precum și a Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole.

În conformitate cu prevederile HG nr. 964/2000, modificat prin HG nr. 587/2021, de la intrarea în vigoare a Ordinului, prevederile Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole devin obligatorii pentru toți fermierii care dețin sau administrează exploatații agricole și pentru autoritățile administrației publice locale ale localităților pe teritoriul cărora există exploatații agricole, în timp ce Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole conține, în plus, recomandări valoroase pentru fermieri.

Documentele menționate pot fi consultate la adresa:

https://apanoastra.ro/programul-de-actiune-pentru-protectia-apelor-impotriva-poluarii-cu-nitrati-proveniti-din-surse-agricole