Evenimente

Precizări operator salubritate
Precizări operator salubritate

Dată eveniment:  30.01.2023 |  Ora: 12:02

Buna ziua!

Ca și concluzii ale discuțiilor avute cu reprezentanții Supercom SA, am sintetizat următoarele:

1. Programul de colectare: este împărțit pe categorii de deșeuri, același în toate localitățile comunei, după cum urmează:

                    Deșeuri menajere: Săptămânal, în fiecare zi de marți.

                    Deșeuri reciclabile: Plastic și Metal: o dată la două săptămâni , sâmbăta, săptămânile 1 și 3

                                                   Hârtie și Carton: o dată la două săptămâni, sâmbăta, săptămânile 2 și 4

                                                   Sticlă: o dată la două săptămâni, luni, săptămânile 2 și 4

         Notă: Precizăm că acest program poate suferi modificări

2. Având în vedere amploarea operațiunii de preluare a serviciilor de salubritate aferente lotului 1 (Cluj Napoca, Huedin și 43 de comune din vecinătate), cât și necesitatea devansării datei de preluare a serviciilor, au apărut unele disfuncționalități logistice referitor la distribuirea de pubele către utilizatori. În consecință, pentru o perioadă relativ scurtă de timp nu va putea fi implementat principiul de tarifare ”plătești cât arunci”. Astfel, până la momentul aplicării tarifului pe kg, tarifarea se va realiza pe gospodărie. În zilele următoare veți fi informați suplimentar privitor la acest aspect.

3.  Conform Regulamentului de bună gospodărire a comunei Sânpaul, care transpune legislația națională în domeniul gestionării deșeurilor, toate gospodăriile sunt obligate să aibă încheiat contract de salubritate. Pentru a realiza acest lucru, venim în întâmpinarea celor care urmează să-și încheie un astfel de contract punându-le la dispoziție 2 numere de telefon:

      0722373459 - Vasile

      0740760244 - Codruța

         Vă mulțumim!

 

Stimați concetățeni
Stimați concetățeni

Dată eveniment:  17.01.2023 |  Ora: 08:00

De curând a plecat dintre noi,  doamna Damian Voichița, care a fost colega noastră. Îi suntem recunoscători pentru contribuția sa profesională, precum și pentru colegialitatea și pentru implicarea, pe care le-a arătat de-a lungul timpului pe care l-am petrecut împreună la Primăria Sânpaul. Condoleanțe familiei îndurerate, alături de regretele noastre profunde! Dumnezeu s-o odihnească în pace!

Anunț
Anunț

Dată eveniment:  11.01.2023 |  Ora: 10:00

Anunț - Fundația Pentru Comunitate
Anunț - Fundația Pentru Comunitate

Dată eveniment:  05.01.2023 |  Ora: 11:00

Fundația Pentru Comunitate, anunță desfășurarea programului „Permis pentru Viitor”, prin care tinerii cu vârste cuprinse între 18 – 25 de ani, din medii defavorizate, pot obține finanțare de maxim 3.500 lei pentru acoperirea parțială sau totală a costurilor obținerii permisului de conducere.

Pentru detalii accesați linkul: Permis_pt_viitor

Anunț - Taxe și Impozite
Anunț - Taxe și Impozite

Dată eveniment:  29.12.2022 |  Ora: 09:00

Având în vedere închiderea anului fiscal, vă informăm că: încasarea taxelor și impozitelor se face în data de 29.12.2022 până la ora 12:00, cash și card, iar mâine 30.12.2022 până la ora 12:00, numai cu card.

Anunț - Ajutor Încălzire
Anunț - Ajutor Încălzire

Dată eveniment:  21.12.2022 |  Ora: 13:30

Persoanele cărora le-au fost aprobate actele depuse pentru ajutorul de încălzire a locuințelor, sunt așteptate începând de azi 21.12.2022, ora 13:30, să ridice banii de la casieria primăriei Sânpaul.

Anunț - Alimente din cadrul POAD
Anunț - Alimente din cadrul POAD

Dată eveniment:  19.12.2022 |  Ora: 09:00

Distribuirea alimentelor din cadrul POAD(Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate), va începe de Luni, 19.12.2022 ora 09:00, pentru persoanele beneficiare de ajutor social și alocații de susținere, iar pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal, grad de handicap grav și accentuat, distribuirea se va face începând de Miercuri 21.12.2022 de la ora 09:00. Pentru buna desfășurare, vă rugăm să țineți cont de această repartizare. Mulțumim.

Anunț închiriere imobile
Anunț închiriere imobile

Dată eveniment:  15.12.2022 |  Ora: 12:00

COMUNA SÂNPAUL, Județul Cluj, organizează în data de 15 decembrie 2022, ora 1200, licitație conform O.G. 57/2019 pentru închirierea următoarelor imobile;

- grajdul nr. 1 în suprafață de 798 mp cu teren comun cu alte 3 grajduri, situat în localitatea Berindu nr. 13, aflat în domeniul privat;

- telecentru în suprafață de 30 mp cu teren comun cu Școala Berindu, situat în clădirea Școlii Berindu, la nr. 56, aflat în domeniul public.

Ofertele se pot depune până în data de 15.12.2022, ora 1100. Date suplimentare precum și documentația completă se găsește mai jos, în fișiere Adobe PDF, și MS Word.

Informații suplimentare se pot obține de la compartimentul achiziții, tel. 0264282810 sau 0752249141.

HCL nr. 74 din 2022 de închiriere a imobilelor
Caiet de sarcini
Anunț Monitorul Oficial
Formulare
Model de contract

 

Anunț - Salubritate
Anunț - Salubritate

Dată eveniment:  15.11.2022 |  Ora: 08:00

Începând din luna februarie 2023, S.C. Supercom S.A., va fi noul operator de salubritate în tot județul Cluj. În vederea asigurării continuității colectării deșeurilor, un angajat Supercom se va deplasa la toate adresele din comună, pentru încheierea de contracte între locuitorii comunei Sânpaul și S.C. Supercom S.A.. Conform legislației în vigoare vă reamintim faptul că fiecare gospodărie este obligată să încheie contract de salubritate. Vă mulțumim.

Anunț
Anunț

Dată eveniment:  10.11.2022 |  Ora: 10:00

Anunț controale medicale
Anunț controale medicale

Dată eveniment:  26.11.2022 |  Ora: 9

Sâmbătă, 26 noiembrie, echipa Caravana cu medici împreună cu specialiști de la Institutul Oncologic Cluj vin în Sânpaul pentru a oferi gratuit următoarele servicii medicale:

- recoltare test Babeș-Papanicolau;

- control ginecologic;

- ecografii mamare și

- mamografii (În funcție de vârstă).

Consultațiile vor avea loc la baza sportivă între orele 9 și 17 și, pentru mai multe detalii, adresați-vă primăriei (Pogăcianu Mihaela). Mai multe detalii puteți citi în anunțul de mai jos. Vă mulțumim și vă așteptăm.

Anunț caravana cu medici

 

ANUNȚ -  înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate
ANUNȚ - înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Dată eveniment:  21.10.2022 |  Ora: 08:00

Conform Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, care dețin fose septice, au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Comunei Sânpaul în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

30 octombrie 2022 este termenul limită pentru înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate.

ATENȚIE! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act respectiv, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.

În conformitate cu prevederile hotărârii, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Pentru înscrierea în registru, aveți la dispoziție formularul de înscriere la Registratura Primăriei Sânpaul.

ANUNȚ - AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI
ANUNȚ - AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

Dată eveniment:  19.10.2022 |  Ora: 08:00

Conform Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecţie socială pentru încălzirea locuinței în perioada  01.11.2022-31.03.2023, compartimentul de Asistență Socială al comunei Sânpaul preia actele necesare la întocmirea dosarelor pentru ajutorul de încălzire a locuinței în sezonul rece începând din data de 19.10.2022

Pentru a beneficia de acest ajutor solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- venitul pe membru de familie, să nu depășască  suma de 1386 lei, iar venitul persoanelor singure să nu depășască suma de 2053 lei;

- să nu dețină depozit bancar cu valoare de peste 3000 lei, suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare de producție netă depășește suma de 1000 euro pentru o persoană singură, respectiv 2500 euro pentru o familie;

- să dețină o singură locuință;

- terenul intravilan deținut să nu depășască 2000 m2;

- să dețină un singur autoturism și să aibă o vechime de peste 10 ani;

- să nu dețină mașină autoutilitară, microbuz, tractor cu remorcă, combină agricolă, presă de ulei, moară de cereale;

- să nu dețină utilaje de prelucrarea lemnului, gater sau alte utilaje.

Solicitantul trebuie să declare orice modificare a veniturilor lunare și să fie cele reale, deoarece vor fi verificate de către AJPIS(Agenția Cluj pentru Plăți și Inspecții Sociale).

Acte necesare:

- cerere și declarație pe propria răspundere(model găsit la compartimentul Asistență Socială);

          - acte de identificare(buletin, certificate de naștere pentru copiii sub 14 ani, certificate de căsătorie);

          - adeverință cu venitul net, din luna anterioară depunerii cererii, pentru persoanele care sunt angajate cu contract de muncă;

          - ultimul cupon de pensie;

          - adeverință de școlarizare pentru elevi și studenți;

          - adeverință cu terenul și venitul agricol(de la Registrul Agricol din cadrul Primăriei Sânpaul);

          - adeverință de la compartimentul Taxe și Impozite cu numărul de autoturisme și locuințe deținute;

          - adeverință de venit de la Finanțe pentru persoanele care nu lucrează.

Actele se vor depune zilnic la sediul primăriei Sânpaul.

 Mod de calcul: Legea nr. 226/2021 Art. 7.

   (1) Ajutorul se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, după caz, iar suma aferentă pentru compensarea procentuală se suportă din bugetul de stat, după cum urmează: 

   a) în proporţie de 100% din valoarea de referinţă, dar nu mai mult decât consumul facturat, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 200 lei; 

   b) în proporţie de 90%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 200,1 lei şi 320 lei; 

   c) în proporţie de 80%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 320,1 lei şi 440 lei; 

   d) în proporţie de 70%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 440,1 lei şi 560 lei; 

   e) în proporţie de 60%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 560,1 lei şi 680 lei; 

   f) în proporţie de 50%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 680,1 lei şi 920 lei; 

   g) în proporţie de 40%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 920,1 lei şi 1.040 lei; 

   h) în proporţie de 30%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.040,1 lei şi 1.160 lei; 

   i) în proporţie de 20%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.160,1 lei şi 1.280 lei; 

   j) în proporţie de 10%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 1.280,1 lei şi 1.386 lei; 

   k) în proporţie de 10%, în situaţia în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 1.280,1 lei şi 2.053 lei. 

   (2) Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, şi de 2.053 lei, în cazul persoanei singure. 

   (3) Valoarea de referinţă, în funcţie de sistemul de încălzire utilizat, se actualizează prin hotărâre a Guvernului şi nu poate fi mai mică de: 

   a) 250 lei/lună, pentru gaze naturale; 

   b) 500 lei/lună, pentru energie electrică; 

   c) 320 lei/lună, pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri.

Primăria Sânpaul.

ANUNȚ PRIVIND ÎNTĂBULAREA TERENURILOR DIN COMUNA SÂNPAUL, CARE SE AFLĂ PE CORIDORUL DE LUCRĂRI  A  AUTOSTRĂZII BRAŞOV – CLUJ – ORADEA
ANUNȚ PRIVIND ÎNTĂBULAREA TERENURILOR DIN COMUNA SÂNPAUL, CARE SE AFLĂ PE CORIDORUL DE LUCRĂRI A AUTOSTRĂZII BRAŞOV – CLUJ – ORADEA

Dată eveniment:  10.10.2022 |  Ora: 11:00

PRIMĂRIA COMUNEI SÎNPAUL A PRIMIT EXTRASELE DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU PROPRIETARII DE PE TRASEUL AUTOSTRĂZII.    DEȚINĂTORII TITLURILOR DE PROPRIETATE DE PE URMĂTOARELE TARLALE: T64; T64/1; T64/2; T64/3; T64/4; T63; T63/1; T63/4; T50; T51; T51/1; T52; T54; T54/1;T67/1; T25 ȘI T37, SUNT AȘTEPTAȚI LA SEDIUL PRIMĂRIEI SÂNPAUL PENTRU A RIDICA CF-URILE.

LISTELE POT FI ACCESATE PE ADRESA DE MAI JOS:

https://www.sanpaulcluj.ro/prim%C4%83ria-comunei-s%C3%A2npaul/17/transparen%C8%9B%C4%83/

      PENTRU ALTE DETALII LA TELEFON 0264 282810.

Anunț - Cadastru General
Anunț - Cadastru General

Dată eveniment:  06.10.2022 |  Ora: 10:00

SC TOTAL BUSINESS LAND SRL, în calitate de prestator în cadrul Serviciului de înregistrare în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din UAT Sânpaul, anunță că: în perioada 06.10 – 31.10.2022, Luni - Joi între orele 10:00 - 15:00, Vineri 10:00 - 13:00, în sediul primăriei Sânpaul, se va continua campania de colectare a documentelor pentru imobilele intravilane și extravilane(inclusiv păduri). Pentru finalizarea lucrărilor, așteptăm proprietarii (care încă nu au depus solicitarea) cu actele doveditoare ale imobilelor intravilane și extravilane, mai puțin cei din satul Șardu, deoarece actele pentru satul Șardu se află în lucru la cadastru, cei care nu au solicitat sau au modificări pentru satul Șardu, vor putea depune solicitările în perioada de corecție care va fi anunțată.

Publicație de căsătorie
Publicație de căsătorie

Dată eveniment:  07.10.2022 |  Ora: 10:00

Primăria Sânpaul cu plăcere anunță că la data de 27.09.2022, la primăria Comunei Sânpaul, a fost înregistrată declarația de căsătorie încheiată între doamna Oloșutean Florina-Alexandra și domnul Pop Emanuel-Horațiu, ambii cu domiciliul în Berindu. În temeiul art. 258 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite; opunerea la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază.

Le dorim celor doi casă de piatră și mult succes în viață!

Declarație de căsătorie