Evenimente

Anunț de mediu
Anunț de mediu
Dată eveniment:  12.05.2022 |  Ora: 12:00

Comuna Sânpaul, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru Reactualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism pentru Comuna Sânpaul. Prina versiune a planului poate fi consultată la sediul Primăria Comunei Sânpaul, sat Sânpaul nr. 195, Județul Cluj, în zilele de luni-joi, între orele 0900-1400 și vineri între orele 0900-1300, din data de 12 mai 2022. Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii până la data de 31 mai 2022 la sediul APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, bloc B9, cod 400609, tel. 0264-410722, fax 0264-412914, email office@apmcj.anpm.ro.

Vă mulțumim.

Anunț - Cadastru General Satele Topa Mică și Sumurducu
Anunț - Cadastru General Satele Topa Mică și Sumurducu
Dată eveniment:  02.04.2022 |  Ora: 10

SC TOTAL BUSINESS LAND SRL în calitate de prestator în cadrul Serviciului de înregistrare în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din UAT Sânpaul, anunță că: în perioada 02.05 – 06.05.2022 și 09.05 – 13.05.2022, Luni - Joi între orele 10:00 - 15:00, Vineri 10:00 - 13:00, în sediul primăriei Sânpaul, se va realiza campania de colectare a documentelor pentru imobilele intravilane și extravilane(inclusiv păduri). Pentru finalizarea lucrărilor, așteptăm proprietarii cu actele doveditoare ale imobilelor intavilane și extravilane din satele Topa Mică și Sumurducu!

Anunt privind semnarea documentațiilor de repoziționare a imobilelor cuprinse in tarlalele afectate de autostradă
Anunt privind semnarea documentațiilor de repoziționare a imobilelor cuprinse in tarlalele afectate de autostradă
Dată eveniment:  14.04.2022 |  Ora: 14

                                                                     

                                                      ANUNȚ

 SC CORNEL&CORNEL TOPOEXIM SRL în calitate de prestator în cadrul Serviciului de înregistrare în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din UAT Sânpaul, anunță că:

         la data de 19.04.2022, între orele 10:00 - 13: invităm persoanele din tabelul        atasat, la Sediul Primariei Sânpaul, pentru semnarea documentațiilor de repoziționare a imobilelor cuprinse in tarlalele afectate de autostradă.

                                           Primăria Sânpaul

           Tabel nominal - Anunturi Evidenta repozitionare terenuri.pdf

Anunț - Cadastru General Satul Mihăiești
Anunț - Cadastru General Satul Mihăiești
Dată eveniment:  07.04.2022 |  Ora: 10

SC TOTAL BUSINESS LAND SRL în calitate de prestator în cadrul Serviciului de înregistrare în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din UAT Sânpaul, anunță că: în perioada  04.04 – 08.04.2022 și 11.04 – 15.04.2022, între orele 10:00 - 15:00, în sediul primăriei Sânpaul, se va realiza campania de colectare a documentelor pentru imobilele intravilane și extravilane(inclusiv păduri), din satul Mihăiești. Pentru finalizarea lucrărilor, așteptăm proprietarii cu actele doveditoare ale imobilelor intavilane și extravilane din satul Mihăiești!

Colectare Deșeuri Electrice și Electronice
Colectare Deșeuri Electrice și Electronice
Dată eveniment:  19.04.2022 |  Ora: 08

Anunț de vânzare buldoexcavator FAI KOMATSU
Anunț de vânzare buldoexcavator FAI KOMATSU
Dată eveniment:  21.04.2022 |  Ora: 11:00

ANUNŢ

privind organizarea unei licitaţii publice cu strigare pentru vânzarea unui buldoexcavator FAI Komatsu WB95R

 

Comuna Sânpaul, cu sediul în localitatea Sânpaul nr. 195, Județul Cluj, organizează licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea unui buldoexcavator FAI Komatsu WB95R. Persoanele interesate pot să-l vadă la baza sportivă Sânpaul, cu programare telefonică prealabilă.

Licitaţia va avea loc în data de 21.04.2022, ora 1100, la sediul primăriei Sânpaul din localitatea Sânpaul nr. 195, Județul Cluj. În cazul neadjudecării, licitaţia se va repeta în aceleaşi condiţii în data de 28 aprilie 2022, ora 1100, și în 05 mai 2022, ora 1100, tot la sediul Primăriei Sânpaul.

Ofertanţii interesaţi pentru participare la licitaţie vor depune la Registratura instituţiei, până la data de 21 aprilie 2022 ora 1000 următoarele acte:

a. cererea de înscriere pentru participare la licitaţie;

b. certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului şi/sau actul de identitate al reprezentantului legal/persoanei autorizate;

c. certificat fiscal, fără datorii restante, privind achitarea taxelor şi impozitelor locale eliberat de autorităţile locale;

d. certificat fiscal, fără datorii restante, privind achitarea taxelor și impozitelor la bugetul consolidat (ANAF).

Preţul de pornire a licitaţiei este de 4899 euro echivalent lei la cursul BNR din data licitației. Garanția de participare este de 2000 lei/ofertant.

Relaţii suplimentare se pot obţine de luni până vineri la sediul primăriei biroul achiziții, telefon 0264282810, fax 026422805, email primaria@sanpaulcluj.ro.

Caietul de sarcini, raportul de expertiză și HCL-ul de aprobare a vânzării utilajului se pot descărca de mai jos, fișiere Adobe PDF, semnate digital.

Vă așteptăm cu drag.

Caiet de sarcini pentru vânzare buldoexcavator
Raport de expertiză tehnică
HCL nr. 30/2020 privind aprobarea vânzării

 

ANUNȚ - SALUBRITATE
ANUNȚ - SALUBRITATE
Dată eveniment:  22.03.2022 |  Ora: 13

Firma de salubritate SC Comunal Eco SRL, anunță faptul că, colectarea deșeurilor se va face după următorul program:

- colectarea plasticului se va face numai în prima Marți din luna în curs, astfel următoarea colectare se va face în 05.04.2022, apoi 03.05.2022…

- colectarea gunoiului menajer se va face Miercurea, din două în două săptămâni, respective 23.03.2022, 06.04.2022…

Anunț - Cadastru General Satul Sânpaul
Anunț - Cadastru General Satul Sânpaul
Dată eveniment:  21.03.2022 |  Ora: 10

SC TOTAL BUSINESS LAND SRL în calitate de prestator în cadrul Serviciului de înregistrare în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din UAT Sânpaul, anunță că: în perioada 21.03 – 25.03.2022 și 28.03 – 01.04.2022, între orele 10:00 - 15:00, în sediul primăriei Sânpaul, se va realiza campania de colectare a documentelor pentru imobilele intravilane și extravilane(inclusiv păduri), din satul Sânpaul. Pentru finalizarea lucrărilor, așteptăm proprietarii cu actele doveditoare ale imobilelor intavilane și extravilane din satul Sânpaul!

Anunț - Cadastru General Satul Șardu
Anunț - Cadastru General Satul Șardu
Dată eveniment:  07.03.2022 |  Ora: 10

SC TOTAL BUSINESS LAND SRL în calitate de prestator în cadrul Serviciului de înregistrare în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din UAT Sânpaul, anunță că: în perioada 07.03 – 11.03.2022 și 14.03 – 18.03.2022, între orele 10:00 - 15:00, la Căminul Cultural din satul Șardu, se va realiza campania de colectare a documentelor pentru imobilele intravilane și extravilane din satul Șardu. Pentru finalizarea lucrărilor, așteptăm proprietarii cu actele doveditoare ale imobilelor intavilane și extravilane din satul Șardu!

Anunț - RELOCAREA DISPENSARULUI COMUNAL
Anunț - RELOCAREA DISPENSARULUI COMUNAL
Dată eveniment:  03.03.2022 |  Ora: 08

În zilele de Joi, 03.03.2022  și Vineri, 04.03.2022, Cabinetul Medical, Cabinetul Stomatologic și Farmacia, nu vor avea program cu publicul datorită operațiunii de mutare a acestora în containerele amplasate în fostul Târg din satul Sânpaul.

Funcționarea după programul normal va avea loc începând de Marți, 08.03.2022 în noua locație, până la terminarea renovării vechii locații.

Mulțumim pentru înțelegere.

Anunț - Depunerea cererii unice de plata APIA 2022
Anunț - Depunerea cererii unice de plata APIA 2022
Dată eveniment:  01.03.2022 |  Ora: 08

Conform procedurii stabilite de către Centrul APIA Cluj, fermierii care nu dețin animale sunt invitați să vină la Primăria Comunei Sânpaul, pentru depunerea cererii unice de plata Campania 2022, începând cu data de 01.03.2022. Transmiterea documentelor se va face on-line de către primărie, în acest sens fermierii vor depune cerere, copie după cartea de identitate și extras de cont bancar la Registrul Agricol al Comunei Sânpaul. Digitizarea terenurilor în aplicația APIA, se va face de către un angajat al primăriei Sânpaul, taxa fiind 7 lei pe parcela digitizată, conform hotărârii Consiliului local Sânpaul.

 Semnarea cererilor la Centrul APIA Cluj, de catre fermieri, se va face dupa data de 16.05.2021.

ANUNȚ PRIVIND RECRUTAREA RECENZORILOR PENTRU RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI
ANUNȚ PRIVIND RECRUTAREA RECENZORILOR PENTRU RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI
Dată eveniment:  8 februarie 2022 |  Ora: 00

Anunț

      În perioada 8 februarie - 18 februarie 2022, se pot depune cereri la sediul primăriei, pentru cei interesați. Mai multe detalii, le gasiți în atașament.

 

 

Consultare privind bugetul pentru anul 2022
Consultare privind bugetul pentru anul 2022
Dată eveniment:  12.01.2022 |  Ora: 18

Stimați cetățeni, mai jos găsiți pentru consultare si informare proiectul de buget propus pentru anul 2022, precum si procesul verbal de afișare.

 Prezentarea conține și estimările inițiale ale proiectelor de buget pentru anii 2020-2021

Persoanele interesate pot depune contestații la proiectul de buget pana la date de 28 ianuarie 2022, ora 14, la registratura primăriei sau pe e-mail: primaria@sanpaulcluj.ro

 Buget 2022  PV.pdf

            Buget 2022  Propunere buget.pdf

 

         

Anunț
Anunț
Dată eveniment:  29.12.2021 |  Ora: 12

Anunț Exproprieri Autostradă
Anunț Exproprieri Autostradă
Dată eveniment:  06.12.2021 |  Ora: 08

În secțiunea Primărie - Transparență sunt publicate Listele de Exproprieri pentru Autostrada A3, din comuna Sânpaul pe Tarlale.

https://www.sanpaulcluj.ro/prim%C4%83ria-comunei-s%C3%A2npaul/17/transparen%C8%9B%C4%83/

1 Decembrie 2021
1 Decembrie 2021
Dată eveniment:  01.12.2021 |  Ora: 00:00